Istniejemy dla przedsiębiorców, liderów, zespołów i organizacji. Pomagamy w kształtowaniu nowych postaw (zaufanie, spójność, odpowiedzialność), rozwijaniu umiejętności przywódczych i partnerskiego dialogu oraz w dopracowywaniu osobistego stylu budowania zespołów.

 

Oferujemy:

 • usługi consultingowe dla organizacji;
 • treningi przywództwa dla właścicieli firm i kadry zarządzającej;
 • roczną Szkołę Świadomych Przywódców.

Dodatkowym punktem naszej oferty są treningi przywództwa dla rodziców.

Jak zatrzymać pracownika niższego szczebla w firmie i zmniejszyć rotację?

Jak konflikty między działami przetransformować w zasób organizacji?

Jak inspirować, motywować, ufać i stwarzać przestrzeń

do rozwinięcia skrzydeł zespołom?

Usługi consultingowe

Wariant podstawowy – tylko sesje indywidualne z właścicielem organizacji minimum 2 razy w miesiącu przez okres od kilku miesięcy do kilku lat.

Wariant rozszerzony – sesje dla całej organizacji (właścicieli, menedżerów i zespołów) – liczba i częstotliwość sesji ustalane indywidualnie w zależności od wielkości, struktury i potrzeb Twojej organizacji, prowadzone w siedzibie firmy (woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie).

Trening przywództwa

dla właścicieli firm i kadry zarządzającej

Trening przywództwa to coś więcej niż szkolenie miękkie i coś więcej niż coaching. Zapewnia stworzenie bezpiecznej i życzliwej przestrzeni do wymiany doświadczeń z innymi, spojrzenia na sprawy biznesowe, firmy oraz siebie z innej perspektywy. Jako uczestnik grupy będziesz mógł, mogła wnieść sytuacje, których doświadczasz we własnej organizacji. Pod okiem profesjonalisty oraz przy pomocy grupy przyjrzysz się własnym działaniom i ich konsekwencjom. Znajdziesz i wypróbujesz nowe sposoby świadomego budowania zespołu, wzbogacisz swój warsztat pracy z ludźmi. Dzięki współpracy z nami odkryjesz i rozwiniesz swój osobisty styl przywództwa.

 

Klub Lidera

Organizujemy indywidualne i grupowe spotkania pokazowe (trwające do 90 minut), które pozwalają zapoznać się bliżej z naszą koncepcją.

Dzięki nim możesz doświadczyć w praktyce czym jest świadome przywództwo.

Trening przywództwa

dla rodziców

Chcesz czy nie, jesteś przywódcą dla swojego dziecka. To od Ciebie uczy się ono podstawowych schematów reagowania i radzenia sobie z życiem, od Ciebie dostaje wartości, które będzie realizowało przez resztę swojego życia. Podejmij wysiłek, aby nieprzerwanie rozwijać się w tym obszarze i dawać swojemu dziecku to, czego ono potrzebuje, a nie to, czego sam nie miałeś lub co Twoim zdaniem należy mu dać. Budowanie uważnego dialogu opartego na zaufaniu i szacunku to najważniejsza umiejętność rodzica. Nasz trening nie tylko dostarczy Ci wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim będzie przestrzenią do rozwoju osobistych umiejętności, wypróbowania nowych zachowań, poznania siebie w obszarze stylu wychowania, którego używasz i możliwością wyjścia z niektórych niekorzystnych schematów. 

 

Dlaczego z nami warto?

Ponieważ jako nieliczni w kraju dostarczamy wiedzy oraz umiejętności do budowania i rozwijania pełnego potencjału zespołu, w oparciu o teorię i praktykę modeli szkół Gestalt, systemowej i integratywnej. Wykorzystujemy psychologię humanistyczną w praktyce zawodowej. Nasz zespół to nie tylko trenerzy rozwoju osobistego, coachowie biznesu czy doświadczeni szkoleniowcy i/lub przedsiębiorcy, ale również – i przede wszystkim – wykwalifikowani psychoterapeuci z międzynarodowymi certyfikatami, którzy wiele lat poświęcili rozwojowi własnych umiejętności przywódczych i współtworzeniu własnego spójnego zespołu.

Gracjana Pawlak

trenerka rozwoju osobistego i przywództwa (The European Certificate of the Gestalt Practitioner in Organizations)

psychoterapeutka Gestalt (The European Certificate of Psychotherapy, The European Certificate of Gestalt Therapy, Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt)

coach (szkolenie akredytowane przez ICF)

buduje zespoły i zarządza organizacjami od 2009 roku

założyła i prowadzi Szkołę Świadomych Przywódców

Szkoła Świadomych Przywódców

ul. Niecała 2g, II piętro, 65-245 Zielona Góra

Czarna 13, 66-003 Zabór

tel. +48 607 349 941

https://www.facebook.com/SzkolaSwiadomychPrzywodcow/

Szczegółowe informacje o naszych usługach consultingowych

Prowadzimy sesje dla liderów i ich organizacji na terenie woj. lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

CO ROBIMY
Wspieramy organizacje w rozwoju oraz w wychodzeniu z kryzysu na wszystkich lub wybranych szczeblach zarządzania.

Pomagamy w rozwiązaniu takich problemów jak np.:

 • trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników;
 • niska motywacja do pracy;
 • trudności w relacjach między pracownikami;
 • konieczność poprawy kontaktu z klientem;
 • mała efektywność;
 • destrukcyjna rywalizacja;
 • koalicje;
 • obwinianie;
 • wybuchowe i agresywne lub unikowe zachowania;
 • częste zwolnienia lekarskie;
 • duża rotacja.

Odpowiadamy na następujące potrzeby organizacji:

 • budowanie nowego zespołu i stabilność zatrudnienia;
 • poprawa funkcjonowania i podniesienie wydajności istniejącego zespołu;
 • usprawnienie komunikacji i rozwiązanie konfliktów między działami;
 • chęć zwiększenia dochodów;
 • chęć wzmocnienia marki lub zbudowania nowej;
 • rozwój kultury organizacji;
 • dążenie do turkusowego paradygmatu zarządzania;
 • inne.

PO CO TO ROBIMY
Na gruncie naszych wieloletnich doświadczeń w rozwoju osobistym zrozumieliśmy, że podstawą dobrego funkcjonowania jest tworzenie zdrowych, pozytywnych relacji z samym sobą i innymi ludźmi. Także w środowisku pracy to relacje decydują o wszystkich procesach. Wierzymy, że biznes oparty na budowaniu zdrowych relacji zwiększa nie tylko zyski finansowe, ale przede wszystkim satysfakcję z jakości pracy wszystkich zaangażowanych osób. Korzystają na tym same organizacje, ich klienci, kontrahenci i wszystkie osoby współpracujące. Korzystają na tym również rodziny uczestników konsultacji.

JAK TO ROBIMY
Kształtujemy odpowiedzialną postawę i budujemy partnerski dialog w zespołach oparty na wartościach serca takich jak: wzajemny szacunek, zaufanie, autentyczność, wolność od strachu i presji. Rozwijamy świadome przywództwo u liderów tych zespołów. Oparte jest ono na zasadzie „moje jest tak samo ważne jak twoje”, co oznacza, że każdy członek takiego zespołu jest świadomy własnych zasobów i potrzeb, dba o nie oraz rozumie i uznaje dobro innych członków. Wspomagamy procesy integrujące obszary twarde z miękkimi, budujemy zespoły z grup ludzi, którzy chcą efektywniej ze sobą współpracować, odczuwając przy tym radość i satysfakcję ze wspólnego działania. W praktyce odbywa się to przez prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych:

 • wariant podstawowy – tylko sesje indywidualne z właścicielem organizacji minimum 2 razy w miesiącu przez okres od kilku miesięcy do kilku lat;
 • wariant rozszerzony – sesje dla całej organizacji (właścicieli, menedżerów i zespołów) – liczba i częstotliwość sesji ustalane indywidualnie w zależności od wielkości, struktury i potrzeb organizacji, prowadzone w siedzibie organizacji.

SPODZIEWANE EFEKTY
Natychmiastowe – redukcja stresu, poprawa codziennego funkcjonowania w organizacji.
Długoterminowe – wzrost zaangażowania, zaufania, efektywności, spójności zespołów w organizacji. Liderzy osiągają równowagę pomiędzy zarządzaniem i przywództwem.

Ceny ustalane indywidualnie, od 1.000 zł miesięcznie.

Informacje: tel. 607 349 941, e-mail: kontakt@budowaniezespolow.pl

Wszystkie nasze usługi realizujemy na zamówienie konkretnych osób i organizacji.

Aktualnie wszyscy pracownicy i pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do 75% wartości naszych usług ze środków unijnych! W celu uzyskania informacji na ten temat prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 607 349 941 

Świadome przywództwo - czym jest i na czym polega jego wartość oraz rozwój?

Gracjana Pawlak, artykuł

Przekonałam się już wiele razy, że kiedy używam słowa “przywództwo”, niemal każdy rozumie pod nim coś innego. Stereotypowo kojarzy się ono z przewodzeniem rewolucjom, politykom, narodom. Ze staniem na piedestale i nawoływaniem mas ludzi do określonych postaw i działań. Z autorytetem, którym wielu ludzi nie odważyłoby się poczuć.

Tymczasem powyższy opis to tylko jeden z licznych aspektów, w jakich przywództwo może się przejawiać. Przywódcą bywa każdy z nas w różnych życiowych kontekstach i sytuacjach.

Ten największy i najbardziej wyraźny to obszar religijny. Trzech największych przywódców w historii to Jezus, Mahomet i Budda – każdy z nas, jeśli za którymś z nich nie podąża, to przynajmniej o nim słyszał.

Na skalę światową działają również przywódcy narodów oraz znanych marek (np. Microsoft, Coca Cola, McDonald’s).

Przywództwo idzie w parze z zarządzaniem, a więc występuje w każdej organizacji politycznej, religijnej, biznesowej, non-profit, publicznej i każdej innej.

Przywództwo występuje też w każdej grupie ludzi, gdzie są skośne (hierarchiczne) relacje, a więc w zespołach projektowych (zadaniowych), gdzie jest koordynator, w rodzinach (każdy rodzic jest przywódcą dla swojego dziecka), szkołach (każdy nauczyciel jest przywódcą dla uczniów) oraz w relacjach ze zwierzętami.

Przywództwo jest również tam, gdzie nie ma hierarchii, a ludzie wymieniają się rolą lidera przy różnych okazjach, zadaniach, sytuacjach, np. grupy rówieśnicze, organizacje turkusowe.

Czym zatem właściwie jest to przywództwo, skoro dotyczy w zasadzie każdego z nas? W moim rozumieniu jest to zespół postaw, kompetencji i zachowań, które sprowadzają się do budowania takich relacji z drugą osobą lub grupą, w których każda ze stron może rozwijać swój potencjał, idąc w określonym, wspólnym kierunku i realizując po drodze wspólne cele. Przywództwo to umiejętność porywania serc i umysłów innych ludzi, inspirowania, motywowania, wydobywania z nich ich mocnych stron. To umiejętność sprawienia, żeby inni ludzie nam uwierzyli, zaufali i chcieli iść razem z nami w służbie celowi, który postrzegają jako ważny i wartościowy.

Niestety czasem tym celem jest tylko przetrwanie i wtedy przywództwo może opierać się nie na inspirowaniu ludzi, lecz na ich zastraszaniu, karaniu, despotyzmie, przymusie czy manipulacji. Lęk o przetrwanie jest równie silnym motywatorem do spełniania żądań czy oczekiwań lidera, co autentyczna wiara w niego i podzielanie wartości.  

I tutaj wkracza pojęcie świadomego przywództwa. Nasza koncepcja pracy w Szkole Świadomych Przywódców opiera się nie na tym, żeby zrobić z Ciebie “jakiegoś” przywódcę (np. dobrego, najlepszego na świecie czy skutecznego), lecz na tym, abyś rozwijał świadomość tego, kiedy i jakim przywódcą bywasz. Jeśli uważasz, że przywództwo Ciebie nie dotyczy, to pewnie też nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak ważne dla ludzi, którzy Cię otaczają, jest to, kim jesteś, jak się z nimi komunikujesz, w jaki sposób wyrażasz swoje potrzeby, emocje, oczekiwania, jak ich zachęcasz (lub nie) do zadań, które przed nimi stoją itd. Wszystko, co robisz w relacjach z ludźmi, jest dla nich ważne. Czy masz tego świadomość? Czy czujesz to, że jesteś ważny? Jeśli naprawdę to czujesz w swoich trzewiach, to zapewne zdajesz sobie również sprawę z tego, że czasem budujesz relacje w sposób nie pozostawiający zastrzeżeń, a czasem nie.

Zatem świadome przywództwo sprowadza się do poznawania własnego stylu funkcjonowania w relacjach oraz rozwijania umiejętności budowania ich w sposób zgodny z własnymi wartościami i w odsłuchu tego, jak ten styl wpływa na innych ludzi. Nie chodzi o to, że my wiemy, “jakim przywódcą powinieneś być”. My tego nie wiemy. Potrafimy jednak stworzyć przestrzeń, w której Ty sam odkryjesz, jakim przywódcą jesteś i jakim chcesz być, a następnie pomożemy Ci te cechy i kompetencje rozwijać.

To jest praca wymagająca inwestycji czasu, energii, pieniędzy. Rozwijanie świadomości siebie trwa przez całe życie. Kiedy robisz to samodzielnie, zwykle trwa to nieporównywalnie dłużej, a z niektórych swoich schematów sam po prostu nie wyjdziesz. Dzieje się tak z powodu naszych nieświadomych mechanizmów obronnych przed tym, co nowe i nieznane. Z lęku przed nieznanym stosujemy różne racjonalizacje i inne strategie, żeby tylko zachować swoje status quo. Dopiero drugi człowiek, któremu zaufamy na tyle, aby przyjąć do wiadomości jego perspektywę, może nas zainspirować do szybszej i realnej zmiany tego wszystkiego, co nie robimy tak, jakbyśmy chcieli. Jeśli potrafisz naprawdę słuchać ludzi, którzy Cię otaczają – nie potrzebujesz nas, ponieważ to oni powiedzą Ci wszystko, co ważne, żebyś usłyszał (wprost lub nie wprost, swoim zachowaniem wobec Ciebie). Ale być może boisz się lub nie chcesz usłyszeć całej prawdy o sobie od innych, bo nie wiesz, co miałbyś z nią zrobić, jak wtedy odpowiedzieć na ich potrzeby nie pomijając własnych    i jak te wszystkie zmiany wprowadzić… Wtedy możesz skorzystać z laboratoryjnej przestrzeni naszej Szkoły, gdzie w bezpiecznych warunkach krok po kroku zapoznasz się ze swoimi skrzydłami i z czasem je rozwiniesz, by móc polecieć dokładnie tam, gdzie chcesz, razem z ludźmi, których do tej podróży zaprosisz 😊

O nas

Aktualności

Oferta

Zespół

Dokumenty

Polityka prywatności

Polityka cookies

Kontakt

Szkoła Świadomych Przywódców

ul. Niecała 2g, II piętro, 65-245 Zielona Góra

Czarna 13, 66-003 Zabór

+48 607 349 941